ANTREPRENORIAT PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ

REZULTATE PRECONIZATE

 

 • 900 de persoane informate cu privire la oportunitatea înființării propriei firme, beneficiind de subvenții;
 • 300 de persoane formate în domeniul antreprenoriatului, capabile să își realizeze propriu plan de afaceri;
 • 300 de planuri de afaceri realizate;
 • 300 certificate de formare profesională în domeniul antreprenoriatului;
 • 36 de întreprinderi nou înființate în zona urbană, în domenii non-agricole, din care cel puțin câte două in fiecare județ al Regiunii S-V Oltenia;
 • 36 de planuri de afaceri subvenționate;
 • 72 de locuri de muncă nou create în cadrul întreprinderilor înființate în cadrul proiectului;
 • document de analiza a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii S-V Oltenia și propuneri de îmbunătățire a acestuia intitulat "Antreprenoriat pentru Viitor", tipărit, publicat și distribuit în 300 de exemplare;
 • realizarea si functionarea unui "Centru de Sprijin" pentru afaceri;
 • informarea publicului larg cu privire la obiectivele și indicatorii proiectului.
 

Livrabile:

 
 • 1 conferință lansare proiect;
 • 1 conferință finalizare proiect;
 • 2 conferințe de presa;
 • 500 de pliante;
 • 1 site web;
 • 6 roll-up-uri;
 • 50 de postere;
 • 4 anunțuri în presa regională.