ANTREPRENORIAT PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ

COD PROIECT: 105354

Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Componenta 1: România Start Up Plus

Axa Prioritară: Locuri de munca pentru toți

Operațiunea: Creșterea ocuparii prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Lider: Universitatea din Craiova în parteneriat cu Primaserv

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării și a dezvoltării economice în Regiunea S-V Oltenia prin înființarea și sprijinirea microîntreprinderilor ce-și desfășoară activitatea în mediul urban, în domenii non-agricole.

Activitățile proiectului vor conduce la:

 • o atitudine pozitivă în raport cu antreprenoriatul a locuitorilor din Regiunea S-V Oltenia;
 • formarea de competențe în domeniul antreprenoriatului pentru 300 de persoane cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia;
 • înființarea a 36 de micro-întreprinderi non-agricole în mediul urban (cel puțin cate două întreprinderi în fiecare din județele regiunii S-V Oltenia);
 • creearea a cel puțin 72 de noi locuri de muncă.

Pe termen scurt, proiectul va avea următoarele beneficii pentru grupul țintă:

 • dobândirea de competențe și aptitudini antreprenoriale în cadrul unor cursuri acreditate ANC susținute de către cadrele didactice universitare angajate în cadrul Facultății de Economie și Adminsitrarea Afacerilor;
 • sprijinirea fiecărei persoane din grupul țintă de către consilierii în afaceri în vederea identificării unei idei de afaceri viabile și în vederea realizării unui plan de afaceri performant;
 • sprijinirea a 36 de persoane din grupul țintă în vederea înființării propriei afaceri prin acordarea unei subvenții de până la 40.000 euro.

Pe termen lung proiectul va genera urmatoarele beneficii:

 • crearea a cel putin 72 de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate;
 • dezvoltarea economică a regiunii S-V Oltenia datorita activitatii celor 36 de intreprinderii create in cadrul proiectului;
 • dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiune, datorită campaniilor de promovare a atreprenoriatului și a formării în domeniul antreprenoriatului pentru 300 de persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • promovarea oportunității înființării propriei afaceri în zone urbane și în domenii non-agricole, respectiv promovarea antreprenoriatului în regiunea S-V Oltenia;
 • formarea profesională în domeniul antreprenoriatului a 300 de persoane din regiunea SV Oltenia, din care, câte cel puțin 20 de persoane cu domiciliul în fiecare din județele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea;
 • furnizarea de consiliere în domeniul inițierii și dezvoltării afacerii pentru 300 de persoane din grupul țintă. Realizarea acestui obiectiv contribuie la realizarea indicatorului 4S11 (persoane care beneficiază de sprijin, din care: someri și inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfașoara o activitate independenta)- 300 de persoane.
 • înființarea și subvenționarea a 36 de micro-intreprinderi din regiunea S-V Oltenia (cel puțin câte două în fiecare județ al regiunii). Atingerea acestui obiectiv contribuie la realizarea indicatorului 4S10. (IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului) - 36 de IMM-uri înființate. Indicatorul 4S10 este depașit cu 20 % față de obligația creată de formula de calcul din proiect.
 • asigurarea viabilitații și sustenabilitații pentru cel putin 36 de întreprinderi nou înființate în cadrul proiectului pentru cel puțin 12 luni de la finalizarea proiectului. Acest obiectiv contribuie la realizarea indicatorului 4S10.(IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului)
 • crearea și menținerea a cel puțin 72 de noi locuri de munca în întreprinderile nou înființate. Atingerea acestui obiectiv contribuie la realizarea indicatorului 4S9. (locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de șomeri și inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului)