ANTREPRENORIAT PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ

GRUP ȚINTĂ

Activitatea de selecție a grupului țintă va fi realizată de către Primaserv SRL, partener în proiect, ce are experiența în colaborarea cu agenții economici și cu instituțiile publice din regiunea S-V Oltenia. Grupul țintă va fi alcatuit din 300 de persoane cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia, care își manifestă disponibilitatea de a participa la activitățile de formare antreprenorială și de a-și înființa propria firma. Din punct de vedere teritorial, se vor selecta cel puțin 20 de persoane din fiecare județ al Regiunii S-V Oltenia. Din punct de vedere al egalității de șanse, în grupul ținta vor fi un numar egal de femei și barbați, și nu se va face nicio discriminare pe criterii de gen, vârstă, orientare sexuală, naționalitate, stare de sănătate, etc. Din punct de vedere profesional in grupul tinta vor fi 10 de someri sau persoane inactive si 290 de angajati sau persoane care lucreaza pe cont propriu. Recrutarea grupului țintă se va realiza folosind mijloacele mass-media de promovare a proiectului și a ideii de antreprenoriat, prin întâlniri ale experților din proiect cu persoanele interesate la locul de munca al acestora sau la Direcțiile Județene de ocupare a forței de muncă. În vederea asigurării unei baze de selecție cât mai largi, se vor prezenta avantajele includerii în grupul tinta (cursuri gratuite de formare antreprenorială, consiliere gratuită în domeniul inițierii și dezvoltării afacerii, premii, subvenționarea celor mai bune planuri de afaceri). Un rol important în recrutarea și selecția grupului ținta îl va avea managerul grupului țintă care va colabora cu experții implicați în activitatea de promovare a antreprenoriatului în vederea realizării unor materiale promoționale interesante care să sublinieze avantajele participării la proiect.

Selecția grupului ținta se va face pe baza unui interviu și va ține cont de următoarele date: studii, experiență profesională, determinarea de a-și înființa propria afacere. Nevoile grupului ținta au fost identificate la nivelul Regiunii S-V Oltenia prin cercetări realizate de către experți din cadrul departamentului de Sociologie ai Universității din Craiova, care au interogat persoane din regiune, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. La nivelul grupului țintă problemele generale identificate au fost: nevoia unor venituri stabile, nevoia unui loc de muncă, nevoia unei formări profesionale relevante în raport cu piața muncii. La intrebarea: "Care sunt cauzele care-i impiedică să își înființeze propria afacere?", răspunsurile au fost: lipsa unei consilieri de specialitate în vederea identificarii unor idei viabile de afaceri; lipsa unui capital de pornire a afacerii, lipsa unui sprijin profesional pe parcursul derulării afacerii. (în domeniul legislației de afaceri, legislației de mediu, atragerii de fonduri europene, etc.) Selecția grupului-ținta se va face pe baza unui chestionar, ținand cont de studii, motivarea de a-și înființa propria afacere și de prezența următoarelor calități: capacitatea de a lua decizii; perseverența; încredere în propria persoana; capacitatea de a pune ideile în aplicare; creativitate; capacitate de comunicare; capacitatea de a atrage fonduri.

 

Mai multe despre antreprenoriat...